Heb jij de diagnose ADHD of ADD?

Gefeliciteerd want dat betekent dat jij “out of the box” denkt, vindingrijk bent en uitstekend kunt hyperfocussen. Maar ook dat je tomeloze energie, haarscherpe intuïtie en groot gevoel voor humor hebt. Allemaal prachtige eigenschappen waar je veel moois mee kunt bereiken. Tenminste, als jij je ADHD of ADD kwaliteiten goed weet te benutten. Lukt dit jou niet omdat je door overprikkeling nog te vaak last hebt van te teveel peper in je…. of door onderprikkeling van te weinig peper in je….? Dan ben je bij PEP AD(H)D begeleiding aan het goede adres!

PEP: Professioneel & Persoonlijk

Professioneel

PEP begeleidt professioneel. Ik heb 12 jaar ervaring met de meest uiteenlopende cliënten, veelal met ADHD of ADD. PEP ondersteunt op alle gebieden. Bij praktische zaken zoals wonen, werk, studie, instanties en financiën tot en met gevoelszaken als relaties, communicatie, stress en emoties. En alles wat er tussenin zit… Ik sta je bij, stimuleer je en daag je uit om je talenten en mogelijkheden aan te spreken en te benutten om jouw persoonlijke doelen te bereiken.

Persoonlijk

PEP begeleidt persoonlijk. Elk mens is uniek en jij bent jij. Dé ADHD-er of ADD-er bestaat niet. We gaan daarom uit van jou en jouw behoeften. Misschien heb jij wel behoefte aan meer peper in je achterwerk omdat je steeds in een cirkeltje ronddraait vanwege je uitstelgedrag, steeds afgeleid wordt of pittige situaties uit de weg gaat. Of misschien heb jij, vanwege de drukte in je hoofd en je hyperactieve gedrag, juist minder peper en meer rust nodig. Hoe dan ook, het draait altijd om balans.

We brengen in kaart hoe het zit met jouw balans en wat jij nodig hebt: minder pep of extra pep. We werken nauw samen om de beste balans te vinden. Die waar jij je het lekkerst bij voelt en het best bij functioneert. Zodat ADHD of ADD ook voor jou eindelijk een gave is in plaats van een last.

“Ik was vanwege ADHD al bij een paar psychologen geweest en dat vond ik niets. Tot iemand me tipte op PEPcoaching. Bij Wendy voelt het veel persoonlijker en nu heb ik eindelijk het idee dat ik verder kom met mezelf”

%

Gaap

%

Balans

%

Aaarrrgghhh!!!

PEP AD(H)D begeleiding biedt:

 

 • Psyche-educatie: voorlichting over ADHD en ADD
 • Persoonlijke ADHD of ADD begeleiding op maat:
  – Verbeteren van communicatie & sociale vaardigheden
  – Leren om meer rust in je hoofd te krijgen en bij jezelf te blijven
  – Leren hoe gedachten, gevoelens en gedrag werken
  – Assertiviteit en stellen van grenzen naar anderen en jezelf
  – Flexibeler omgaan met dagelijkse problemen
  – Agendavoering, plannen, prioriteiten stellen
  – Meer structuur, ritme en regelmaat in je leven
  – Omgaan met afgeleid worden, overfocussed raken en uitstelgedrag
  – Goede balans vinden tussen spanning en ontspanning
  – Goede balans vinden tussen werk, privé en vrijetijdsbesteding
 • Begeleiding bij het werk (ook coaching op de werkvloer en bemiddeling met werkgever)
 • Begeleiding bij school en studie (ook huiswerkbegeleiding en bemiddeling op school)
 • Organisatie wonen (efficiënt organiseren van huishouden en opruimcoaching)
 • Budgetcoaching en administratiebeheer
 • Relatiecoaching
 • Partnercoaching  (individuele coaching van mensen met een partner met ADHD of ADD)

Wat is ADHD en ADD?

 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder

Even tijd voor wat serieuze uitleg over ADHD. Het wordt in de volksmond “Alle Dagen Heel Druk” genoemd maar wat is ADHD precies? Om te beginnen is het een neurologische stoornis die concentratieproblemen en hyperactiviteit veroorzaakt. Neurologisch omdat de oorzaak in de hersenen ligt. ADHD betekent Attention Deficit Hyperactivity Disorder, oftewel aandachtstekort stoornis met hyperactiviteit. Mensen met ADD missen de H want die hebben geen last van hyperactief gedrag. Sinds de publicatie van de DSM 5 wordt de term ADD trouwens niet meer gebruikt. Het heet tegenwoordig officieel ADHD type 1 in plaats van ADD. Met ADHD bedoel ik dus op deze site zowel ADHD als ADD. Waar ik specifiek ADHD bedoel of ADD bedoel, zal ik dat aangeven.

Overigens heeft niet iedereen met ADHD last van dezelfde symptomen en niet iedereen heeft in gelijke mate last. Daarom is de begeleiding van PEP zo persoonlijk. Wij richten ons niet alleen op ADHD maar juist op jou als persoon. Met je eigen unieke karakter, je eigen verhaal en je eigen uitdagingen. Het brein van iemand met ADHD functioneert anders dan die van iemand die geen ADHD heeft. Mensen met ADHD hebben een enorme gedachtenstroom. Hierdoor kunnen ze zich moeilijk concentreren op zaken die op dat specifieke moment relevant zijn. “Het filter” dat relevante van irrelevante zaken scheidt, werkt vaak minder goed. Hierdoor komen ze vaak ongeïnteresseerd of dromerig over op anderen, wat totaal niet de bedoeling is omdat mensen met ADHD vaak juist empatisch en spontaan zijn. ADHD’ers hebben geen gebrek aan motivatie, wil of zin, wél hebben ze moeite met het presteren, volhouden en afronden van zaken.

Iemand met ADHD is snel afgeleid, rusteloos en vaak impulsief in het gedrag. Kenmerkend voor ADHD is het hebben van intense stemmingsschommelingen. Ook slaapproblemen, vergeetachtigheid, ongeorganiseerdheid, grenzeloosheid, een ander tijdsbesef en moeite met het onderhouden van sociale contacten horen er bijna altijd bij. Ook zijn ze vaak overgevoelig voor geluids- en beeldimpulsen. Mensen met ADHD hebben dikwijls moeite met een gesprek te volgen in een grotere groep mensen. Men heeft in die situatie moeite om zich te concentreren op één gesprek omdat men zich ongewild blijft focussen op alle gesprekken die gaande zijn. ADHD’ers beschrijven dit soms als “het luisteren naar een gesprek op de radio, terwijl de uitzending gepaard gaat met heel veel ruis”.

Bijzondere mensen

Mensen met ADHD hebben vaak bijzondere vaardigheden zoals het snel combineren van informatie en indrukken, probleemoplossend denken, inlevingsvermogen, creativiteit, en ruimtelijk inzicht. Iemand met ADHD kan in bepaalde situaties hyperfocussen: men is dan extreem geconcentreerd en zich niet bewust van wat er om zich heen gebeurt. Dit hoge concentratieniveau kan leiden tot het ontwikkelen van uitzonderlijke talenten. Omdat veel ADHD’ers een hogere prikkeldrempel hebben, zullen ze in bepaalde risicovolle situaties en crisissituaties alerter en beter functioneren terwijl bij mensen zonder ADHD de kans op disfunctioneren dan juist toeneemt.

Oorzaak

ADHD bestaat uit een verzameling specifieke persoonlijkheidskenmerken met een grotendeels erfelijke oorzaak. ADHD wordt door wetenschappers gezien als een neurobiologische stoornis. Genetisch-biologische factoren spelen hierbij een sleutelrol. Met name een tekort aan en/of onevenwichtheid tussen twee neurotransmitters in de motorische- en in de prefrontale cortex van de hersenen, is kenmerkend. Bij ADHD leidt deze afwijking in de neurotransmitters dopamine en noradrenaline tot aandachtsproblemen, hyperactiviteit en impulsief gedrag. Het komt vaak voor dat kinderen met ADHD, naarmate ze ouder worden minder hyperactief en impulsief gedrag vertonen. Bij mensen met ADD is hyperactief en impulsief gedrag in mindere mate of niet aanwezig. ADD komt bij mannen vaker voor dan bij vrouwen.

“Wendy is een topcoach! Na elke sessie voelde ik dat ik weer een stapje verder was met mezelf. En ze brengt het zo enthousiast over”

Symptomen van ADHD en ADD bij volwassenen

 • Aandachtsproblemen
 • Snel afgeleid zijn
 • Uitstelgedrag en moeite hebben met het afmaken van dingen
 • Overgaan van de ene op de andere activiteit, zonder de eerste activiteit af te maken
 • Moeite met prioriteiten stellen, geen overzicht hebben over hoofd- en bijzaken
 • Slecht kunnen plannen, organiseren en kiezen
 • Moeite hebben met structuur
 • Slechts kort kunnen lezen
 • Alleen lang concentratie op kunnen brengen bij interessante onderwerpen
 • Moeite met luisteren, met het tot zich door laten dringen van informatie
 • Moeite met het invullen van formulieren, instructies begrijpen en onthouden
 • Vergeetachtig zijn
 • Vaak dingen kwijt zijn
 • Chaotisch zijn
 • Ander tijdsbesef
 • Hyperactiviteit (alleen bij ADHD)
 • Moeite met stilzitten
 • Altijd bezig zijn
 • Steeds moeten lopen
 • Een gevoel van innerlijke rusteloosheid
 • Friemelen
 • Slecht kunnen ontspannen
 • Druk praten
 • Zeer fanatiek sporten
 • Impulsiviteit
 • Woede-uitbarstingen
 • Impulsaankopen
 • Dingen er uitflappen: zeggen wat je denkt
 • Anderen in de rede vallen
 • Ongeduldig zijn
 • Gokken
 • Vreetbuien
 • Impulsief relaties en banen aangaan of verbreken

3 typen AD(H)D

ADHD type I oftewel ADD

Dit type ADHD is de aandachts-tekortstoornis zonder hyperactiviteit en impulsiviteit. Vroeger werd dit ook wel ADD genoemd maar sinds de publicatie van de DSM 5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5th Edition) wordt deze term niet meer gebruikt. Als je het ADHD type I hebt dan kun je je heel moeilijk concentreren. Je hersenen worden niet alleen continu bestookt met prikkels van buitenaf maar ook met gedachten van binnenuit. Zo heb je altijd een stortvloed aan informatie in je hoofd. Hierdoor is het moeilijk om je op één onderwerp te concentreren. Soms, als iets je enorm interesseert, lukt het je wel om je volledig van de buitenwereld af te sluiten. Je komt dan in de hyperfocus. Mensen met ADHD type I komen vaak wat dromerig over en hebben vaak moeite met georganiseerd leven, werk afmaken en autoriteit.

ADHD type H

Onder ADHD type H val je als hyperactief type. Als je type H ADHD hebt dan heb je niet zozeer moeite met concentreren maar juist met stilzitten. Je bent erg beweeglijk. Op plaatsen waar je geacht wordt te blijven zitten, sta je soms zomaar op en ga je lopen. Type H komt meer voor bij mannen dan bij vrouwen. Naast aanhoudende hyperactiviteit is ook impulsief gedrag een kenmerk van dit type ADHD.

ADHD type C

Het gecombineerde type, ADHD type C, is het bekendste en meest voorkomende type ADHD. Over het algemeen associëren mensen ADHD met het ADHD type C. Je kunt je moeilijk concentreren en je bent hyperactief en vaak ook zeer impulsief. In de volwassenheid hoeft de hyperactiviteit niet meer op de voorgrond te staan, maar is er wel sprake van voortdurende innerlijke onrust of gejaagdheid.

Bij alle types speelt het onvermogen om aandacht en gedrag consistent te reguleren, oftewel vast te houden.

AD(H)D relatiecoaching

Heb jij een relatie met iemand met de diagnose ADHD of ADD (type 1 ADHD)? Gefeliciteerd! Want dat betekent dat je een bijzondere partner hebt. Jouw partner is het tegenovergestelde van saai: hij/zij is spontaan, grappig en lekker impulsief. En ook empatisch en intuïtief. Hij/zij denkt “out of the box”, bruist van de energie en kan zich zo heerlijk gepassioneerd ergens op storten. Kortom de meest aantrekkelijke en ideale partner.
Toch?

Of toch niet helemaal?
Irriteer je je steeds meer aan de eigenschappen waar je toen zo verliefd op werd? Als hij/zij al een uur “iets belangrijks” op internet aan het opzoeken is terwijl de hond, met de riem om, staat te wachten voor een plas? Of krijgen jullie steeds vaker ruzie omdat je partner altijd te laat is of steeds vergeet op te ruimen waardoor jij steeds meer het gevoel hebt er alleen voor te staan in het huishouden? Leven met een ADHD partner vraagt om groot relativerings- en incasseringsvermogen.

“Dankzij de gesprekken bij PEPcoaching kan ik veel beter omgaan met de ADHD van m’n man. Het gaat nu gelukkig beter thuis”

Begeleiding van partners bij ADHD of ADD

Symptomen als vergeetachtigheid, gemakkelijk afgeleid zijn, impulsiviteit, snel verveeld zijn, stemmingswisselingen en rusteloosheid kunnen in een relatie grote uitdagingen vormen. Als je partner afgeleid raakt in gesprekken of niet rustig samen op de bank een film kan kijken, kan dat op jou overkomen alsof het hem of haar niet interesseert. En wanneer je partner chaotisch is en moeite heeft met het stellen van prioriteiten en het afmaken van huishoudelijke taken kan dat tot onbegrip en irritatie leiden. Ook kan het gebeuren dat de duidelijke afspraken die je met je partner gemaakt hebt, niet nagekomen worden. Je voelt je dan niet serieus genomen. Je bent als partner misschien geneigd om alles dan maar zelf te doen om de boel draaiende te houden. En je partner heeft het waarschijnlijk niet eens in de gaten. Jij verlegt je grenzen en raakt steeds verder van jezelf af. Je zelfvertrouwen of vertrouwen in de relatie brokkelt bij elk conflict een stukje verder af en je komt in een negatieve spiraal terecht. En inmiddels weet je ook niet meer of je deze relatie wel of niet wilt. Want als het zo moet…

Als je de gebruiksaanwijzing van je partner lastig vindt of je merkt dat je jezelf steeds meer kwijtraakt in het aanpassen aan je partner dan kunnen coachingsgesprekken bij PEP jou het inzicht en de stimulans geven die je nodig hebt om weer verder te kunnen.

Relatiecoaching

Ook relatiecoaching is mogelijk bij PEP. In de eerste paar sessies inventariseren we de reactiepatronen, overtuigingen en aannames die in jullie relatie spelen. Jullie werken allebei aan het leren kennen van de eigen (soms uiteenlopende) behoeften en aan het kenbaar maken daarvan. Daarnaast leren jullie beiden om je eigen ‘waarheid’ te uiten en je eigen grenzen te stellen. We gaan in gesprek om frustraties, behoeften en onuitgesproken situaties boven tafel te krijgen. Zo kan er vanuit wederzijds begrip en respect worden gewerkt aan constructieve oplossingen. Tijdens de relatiecoaching leer je beiden wat ADHD inhoudt en wat jullie kunnen doen om je relatie er niet door te laten beheersen. De begeleiding bestaat uit cognitieve en ondersteunende gesprekken. Het traject vraagt van beide partners toewijding, tijd en energie.

Als partner met ADHD leer je op een effectieve en gestructureerde manier omgaan met ADHD zodat je er beiden minder last van hebt. Als partner die geen ADHD heeft, krijg je meer inzicht in ADHD en leer je wat je wel èn niet van de ander mag en kan verwachten. Hiernaast leer je hoe je jezelf kunt beschermen tegen het teveel op je schouders nemen, hoe je ruimte voor jezelf kunt innemen en hoe je je eigen grenzen kunt stellen. Waar nodig en gewenst kun je ook individuele sessies krijgen.

Relatiecoaching bestaat uit een beperkt aantal sessies zodat jullie na de coaching weer op eigen kracht verder kunnen. Mochten jullie interesse hebben in een kennismakingsconsult, dan is dat mogelijk. Na de kennismaking beslissen jullie of je door wilt gaan.

Meer weten? Klik op Info of bel voor een gratis 30 minuten kennismakingsessie!

AD(H)D en jobcoaching

Ook op de werkvloer hebben mensen met ADHD bijzondere talenten. En een iets andere gebruiksaanwijzing. Als een ADHD werknemer op de juiste manier op de werkvloer begeleid wordt, kan dat enorm veel winst opleveren. Maar dan moet je wel weten wat die gebruiksaanwijzing is. Zo hebben werknemers met ADHD vaak moeite om de concentratie lang vast te houden. Ook is het lastiger om de aandacht op maar één ding te focussen. Het uitvoeren van een specifieke taak geeft dus problemen. Werken aan verschillende taken tegelijk levert meestal weer weinig problemen op. Mensen met ADHD kunnen dus vaak ontzettend goed multitasken. Ook het geheugen, inzicht en tempo zijn flinke voordelen bij een werknemer met ADHD. Sterker nog, het tempo ligt juist vaak veel hoger dan gemiddeld. Met de juiste begeleiding telt een werknemer met ADHD voor twee! In een individueel plan, het Persoonlijk Efficiëntie Programma brengt PEP concreet in kaart wat er voor nodig is om het beste in uw werknemer omhoog te halen.

Aandacht en concentratie

Als een werknemer met ADHD last heeft van aandachts- of concentratieproblemen, zal hij ook last hebben van vergeetachtigheid. Hij heeft tevens moeite met details en is snel afgeleid door andere dingen. Een werknemer met ADHD wil ook altijd van alles tegelijk doen. Efficiënt leren organiseren en structureren is hierbij ontzettend belangrijk. PEP is gespecialiseerd in professioneel organiseren op de werkvloer. Bij PEPcoaching kunnen ADHD werknemers leren om beter te plannen en
 prioriteiten te stellen. Ook begeleid ik bij praktische oplossingen als het gaat om uitstelgedrag en afgeleid worden.

Tijdsbeleving

Een werknemer die moeite heeft met de beleving van tijd komt vaak te laat. Een ADHD werknemer kan moeilijk prioriteiten stellen en maakt vaak een verkeerde inschatting van de tijd die hij ergens voor nodig denkt te hebben. Realistischer leren plannen kan grote uitkomst bieden.

Hyperactiviteit

Een werknemer van het hyperactieve type ADHD heeft altijd een gevoel van onrust. Hij of zij is erg beweeglijk en zal niet stil kunnen zitten. Deze werknemer zal regelmatig opstaan en rondwandelen. En als hij dat niet doet, dan friemelt hij wel met de handen of met een voorwerp óf tikt hij met de voeten. Ook kan diegene blijven doorpraten, alsof er geen rem op zit. Een werknemer met ADHD die hyperactief is, blijft gespannen en kan moeilijk tot rust komen. Als ADHD problemen oplevert op de werkvloer kan PEP worden ingeschakeld. We kijken samen wat uw werknemer nodig heeft om zo ontspannen en effectief mogelijk te kunnen functioneren. Praktische oplossingen en kleine aanpassingen op de werkvloer leiden vaak tot positieve verandering. Vaak wordt er gekeken naar de werkplek. We kijken bijvoorbeeld in hoeverre de werknemer overprikkeld raakt door omgevingsfactoren. Het kan veel opleveren om een prikkelarme werkplek te creëren. Het is belangrijk om samen met de werkgever tot een goede oplossing te komen. PEP adviseert desgewenst over de werkplek

PEP op de werkvloer

Met één of meer aanpassingen is een groot deel van de bovenstaande problemen betrekkelijk eenvoudig op te lossen. Het begint vaak bij een prikkelarme omgeving. Daarnaast zijn ‘orde, rust en regelmaat’ sleutelwoorden voor een werknemer met ADHD. Tot slot kan een werknemer het beste functioneren wanneer hij korte en duidelijke instructies krijgt en wanneer de opdrachten overzichtelijk en duidelijk zijn. Er kunnen ook adviserende gesprekken plaatsvinden met werkgevers over
 hoe de werknemer ondersteund en gestimuleerd kan worden.

Meer weten? Klik op Info of bel voor een gratis 30 minuten kennismakingsessie!

LinkedIn
Share